Byala Boutique Home 2

Населено място: Бяла

Етап: В строеж

Срок на завършване: 07/2011

Етапи: в строеж:/
готов проект:/

 
 

Апартаменти

 
 
 
1
Ателие 54 Блок 2 Вход Г
Studio 54 Block 2 Entrance D
3
28.59
 
20,013 € - $0
Продаден
 
 
2
Апартамент 40 Блок 2 Вход В
Apartment 40 Block 2 Entrance C
3
69.56
1
52,170 € - $0
За продажба
 
 
3
Апартамент 59 Блок 2 Вх Г
Apartment 59 Block 2 Entrance D
4
118.96
2
89,220 € - $0
Продаден
 
 
4
Апартамент 45 Блок 2 Вх В
Apartment 45 Block 2 Entrance C
4
73.04
1
54,780 € - $0
За продажба
 
 
5
Апартамент 44 Блок 2 Вх В
Apartment 44 Block 2 Entrance C
4
119.55
2
89,663 € - $0
За продажба
 
 
6
Апартамент 57 Блок 2 Вх Г
Apartment 57 Block 2 Entrance D
3
69.66
1
52,245 € - $0
За продажба
 
 
7
Ателие 43 Блок 2 Вх В
Studio 43 Block 2 Entrance C
3
28.58
 
21,435 € - $0
За продажба
 
 
8
Апартамент 53 Блок 2 Вх Г
Apartment 53 Block 2 Entrance D
2
69.66
1
52,245 € - $0
За продажба
 
 
9
Ателие 50 Блок 2 Вх Г
Studio 50 Block 2 Entrance D
2
28.59
 
21,443 € - $0
За продажба
 
 
10
Апартамент 36 Блок 2 Вх В
Apartment 36 Block 2 Entrance C
2
69.56
1
52,170 € - $0
За продажба
 
 
11
Апартамент 49 Блок 2 Вх Г
Apartment 49 Block 2 Entrance D
1
68.93
1
51,698 € - $0
За продажба
 
 
12
Апартамент 48 Блок 2 Вх Г
Apartment 48 Block 2 Entrance D
1
68.05
1
51,038 € - $0
Продаден
 
 
13
Ателие 47 Блок 2 Вх Г
Studio 47 Block 2 Entrance D
1
35.84
 
26,880 € - $0
За продажба
 
 
14
Ателие 46 Блок 2 Вх Г
Studio 46 Block 2 Entrance D
1
24.5
 
18,375 € - $0
За продажба
 
 
15
Апартамент 33 Блок 2 Вх В
Apartment 33 Block 2 Entrance C
1
68.1
1
51,075 € - $0
За продажба
 
 
16
Апартамент 32 Блок 2 Вх В
Apartment 32 Block 2 Entrance C
1
68.84
1
51,630 € - $0
За продажба
 
 
17
Апартамент 31 Блок 1 Вх Б
Apartment 31 Block 1 Entrance B
5
118.53
2
88,898 € - $0
За продажба
 
 
18
Апартамент 30 Блок 1 Вх Б
Apartment 30 Block 1 Entrance B
5
63.21
1
47,408 € - $0
За продажба
 
 
19
Апартамент 29 Блок 1 Вх Б
Apartment 29 Block 1 Entrance B
4
69.24
1
51,930 € - $0
За продажба
 
 
20
Апартамент 28 Блок 1 Вх Б
Apartment 28 Block 1 Entrance B
4
68.58
1
51,435 € - $0
За продажба
 
 
21
Ателие 27 Блок 1 Вх Б
Studio 27 Block 1 Entrance B
4
36.93
 
25,851 € - $0
За продажба
 
 
22
Ателие 26 Блок 1 Вх Б
Studio 26 Block 1 Entrance B
4
28.92
 
20,244 € - $0
За продажба
 
 
23
Апартамент 17 Блок 1 Вх А
Apartment 17 Block 1 Entrance A
45
134.43
2
100,823 € - $0
За продажба
 
   
24
Апартамент 16 Блок 1 Вх А
Apartment 16 Block 1 Entrance A
4
111.17
2
83,378 € - $0
За продажба
 
 
25
Апартамент 25 Блок 1 Вх Б
Apartment 25 Block 1 Entrance B
3
69.24
1
51,930 € - $0
За продажба
 
 
26
Апартамент 24 Блок 1 Вх Б
Apartment 24 Block 1 Entrance B
3
68.58
1
51,435 € - $0
За продажба
 
 
27
Ателие 23 Блок 1 Вх Б
Studio 23 Block 1 Entrance B
3
36.93
 
27,698 € - $0
За продажба
 
 
28
Ателие 14 Блок 1 Вх А
Studio 14 Block 1 Entrance A
3
37.17
 
27,878 € - $0
За продажба
 
 
29
Апартамент 21 Блок 1 Вх Б
Apartment 21 Block 1 Entrance B
2
68.47
1
51,353 € - $0
За продажба
 
 
30
Апартамент 20 Блок 1 Вх Б
Apartment 20 Block 1 Entrance B
2
67.8
1
50,850 € - $0
За продажба
 
 
31
Ателие 19 Блок 1 Вх Б
Studio 19 Block 1 Entrance B
2
36.51
 
27,383 € - $0
За продажба
 
 
32
Ателие 18 Блок 1 Вх Б
Studio 18 Block 1 Entrance B
2
28.61
 
21,458 € - $0
За продажба
 
 
33
Ателие 10 Блок 1 Вх А
Studio 10 Block 1 Entrance A
2
29.09
 
21,818 € - $0
За продажба
 
 
34
Ателие 9 Блок 1 Вх А
Studio 9 Block 1 Entrance A
2
37.17
 
26,019 € - $0
За продажба
 
 
35
Апартамент 8 Блок 1 Вх А
Apartment 8 Block 1 Entrance A
2
68.55
 
51,413 € - $0
За продажба
 
 
36
Ателие 7 Блок 1 Вх А
Studio 7 Block 1 Entrance A
2
44.87
 
33,653 € - $0
За продажба
 
 
37
Ателие 6 Блок 1 Вх А
Studio 6 Block 1 Entrance A
2
42.66
 
31,995 € - $0
Продаден
 
 
38
Ателие 5 Блок 1 Вх А
Studio 5 Block 1 Entrance A
1
28.77
 
21,578 € - $0
За продажба
 
 
39
Ателие 4 Блок 1 Вх А
Studio 4 Block 1 Entrance A
1
36.7
 
27,525 € - $0
За продажба
 
 
40
Апартамент 3 Блок 1 Вх А
Apartment 3 Block 1 Entrance A
1
67.76
 
50,820 € - $0
За продажба
 
 
41
Ателие 2 Блок 1 Вх А
Studio2 Block 1 Entrance A
1
44.36
 
33,270 € - $0
За продажба
 
 
42
Студио 1 Блок 1 Вх А
Studio 1 Block 1 Entrance A
1
42.15
 
31,613 € - $0
За продажба
 
 
 

Назад